Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
  • Zobrazit

Provozní řád

1. Úvodní ustanovení
2.
Objednávka
3.
Koupě zboží
4.
Dodací a platební podmínky
5.
Záruční podmínky
6.
Reklamační podmínky
7.
Ochrana osobních údajů
8.
Závěrečná ustanovení 
1.    Úvodní ustanovení (účel stránek)

Provozovatelem těchto stránek je společnost PEMIC BOOKS a.s., Smetanovo nám. 222/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 25899881, DIČ CZ699002903, zapsaná u Krajského soudu Ostrava v oddíle B, vložce 2775 (dále jen "prodávající").
Předmětem těchto internetových stránek je představit zákazníkům nabídku dostupného zboží. 
 
2.     Objednávka

 Prezentace zboží na těchto internetových stránkách nemá povahu návrhu na uzavření kupní smlouvy. Tímto návrhem je až objednávka konkrétního zboží, řádně vyplněná zákazníkem v sekci Váš nákupní košík a odeslaná provozovateli stránek. Bezodkladně po doručení této objednávky provozovateli stránek bude zákazník informován e-mailem s tím, že tato zpráva nemá povahu potvrzení objednávky, ale je pouze informací o doručení poptávky. 

a) Pokud je objednávka učiněna koncovým zákazníkem, bude předána (včetně údajů potřebných k jejímu zpracování) společnosti KNIHCENTRUM.CZ s.r.o., s čímž zákazník vyjádří souhlas odesláním košíku.

b) Pokud je objednávka učiněna zákazníkem, který má zájem o velkoobchodní spolupráci s firmou PEMIC BOOKS a.s. (může jím být např. fyzická osoba provozující kamenný či internetový obchod, knihovna, škola apod.), má tato povahu poptávky, na jejímž základě bude zákazníka kontaktovat naše obchodní oddělení.
V tuto chvíli bohužel nejsme schopni garantovat vyřízení Vaší poptávky v plném rozsahu z důvodů smluvních ujednání s některými nakladatelstvími. Na základě Vaší poptávky Vás budeme kontaktovat s upřesněním možností dodání Vámi vybraných titulů.
 
Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.

3.     Koupě zboží

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.
4.     Dodací a platební podmínky
a)  Poštou na dobírku - pro maloobchodní objednávky (do 3.000 Kč vč. DPH)
Pokud je objednávka učiněna koncovým zákazníkem (maloodběratelem), bude tato zaslána poštou na dobírku za podmínek uvedených v sekci Váš nákupní košík, platba je v tomto případě realizována v hotovosti prostředníctvím České pošty při převzetí zásilky.

b) Dle podmínek velkoobchodu - pro velkoobchodní objednávky (nad 3.000 Kč vč. DPH)
Pro stávající zákazníky firmy PEMIC BOOKS a.s.
 platí již dohodnuté podmínky dopravy.
Nové zákazníky velkoobchodu budeme na základě zaslání poptávky kontaktovat prostřednictvím našeho obchodního oddělení, přičemž bude upřesněn rabat, způsob dopravy, platby a možnosti dodání Vámi vybraných titulů.

V tuto chvíli nejsme schopni garantovat vyřízení Vaší objednávky v plném rozsahu z důvodů smluvních ujednání s některými nakladateli.
 
5.     Záruční podmínky

Na zboží se vztahuje záruka v trvání 2 let a v rozsahu stanoveném zák. č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění (dále jen "OZ"). Zákazník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy a vrátit dodané zboží do 14 dnů od jeho převzetí, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve smyslu ustanovení § 53 odst. 7 OZ.

Poskytnutá záruka se nevztahuje na případy:
- mechanického poškození zboží včetně vrácení zboží bez obalu,
- opotřebeného zboží.
 
6.    Reklamační podmínky
Reklamace dodaného zboží, jakož i všechny nároky z titulu odpovědnosti za vady zboží, se uplatňují výhradně u dodavatele zboží buď písemnou formou (včetně e-mailové zprávy) nebo telefonicky na těchto kontaktech: 

a) koncoví zákazníci
e-mail: reklamace@knihcentrum.cz

telefon: +420 597 490 490

b) velkoobchodní zákazníci
 e-mail: 
reklamace@pemic.cz
 
6.1    Vyzvednutí zásilky

V případě doručení zboží poštovním balíkem může zákazník reklamovat mechanické vady zboží nejzpozději do 3 pracovních dnů následujících po dni dodání zboží. Při reklamaci takto dodaného zboží je zákazník povinen společně s reklamovaným zbožím přiložit k reklamačnímu dopisu kopii balíkové či dobírkové stvrzenky nebo kopii dodané faktury.
 
V případě uznání reklamace bude tato vyřízena postupem a ve lhůtách stanovených OZ, a to na náklady prodávajícího.
 
7.   Ochrana osobních údajů
Osobní údaje zákazníků získané v souvislosti s provozováním těchto internetových stránek jsou považovány za důvěrné a podléhají ochraně dle příslušných právních předpisů. 
 
8.   Závěrečná ustanovení
Smluvní vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
 
Tyto podmínky tvoří závazný obsah všech kupních smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím, jež budou realizované prostřednictvím těchto internetových stránek.
 
Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi podmínkami tohoto řádu, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje.KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější
Reklama

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
PEMIC BOOKS a.s.
Smetanovo nám. 222/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
společnost zapsána u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2557
obchod@pemic.cz tel.: +420 597 490 494IČ: 25899881
 DIČ: CZ699002903

JavaScript musí být povolen